LoVe LAN 2017: 10Gbit internett!

En stor nyhet for LoVe LAN 2017! Vi får nå, i samarbeid med Trollfjord Bredbånd, oppgradert internetthastigheten vår til 10Gbit inn og ut av Vesterålshallen! I gjennomsnitt for 350 deltakere betyr det nesten 30mbit opp/ned samtidig. Men i realiteten vil kapasiteten for hver enkelt deltaker være mye høyere.

Dette blir tidenes feteste og kjappeste dataparty i Nordland i år!

Årsmøte i MultiLAN

Det skal lørdag 25. mars kl. 19:00 være årsmøte i Mørkvedhallens auditorium, andre etasje.

Medlemmer har fått e-post tilsendt 17. februar ang. påmelding og invitasjon til årsmøte.

Deltakere på årsmøtet er medlemmer i MultiLAN.

Foreløpig saksliste for møtet:

Valg av møteleder og referent
Godkjenning av innkallelse (møteleder)
Gjennomgang av agenda (møteleder)
Årsmelding fra styret (Mads Christoffer)
Gjennomgang og godkjenning av regnskap og økonomi for året 2016 (kasserer)
Nye og tidligere æresmedlemmer (møteleder)
Presentasjon av voteringsprosedyrer (møteleder)
Vedtektsendringer (møteleder)

(a) Styret presenterer foreslåtte endringer og innstillinger
(b) Votering

Valg av styreleder og styremedlemmer for neste styreperiode (møteleder)

(a) Styret presenterer evt. endringer og innstillinger
(b) Medlemmer som ønsker ̊a delta i styret melder sin interesse her
(c) Det foreslåatte styret, samt andre som ønsker styredeltagelse, presenterer seg selv samt nevner
hvilket evt. styrevervposi..